Yer Gök Dua İle: Ebeveynlerin Bilmesi Gereken Dualar

Değerli Ebeveynler!

Bir önceki ‘Ramazanda Anne ve Çocuk olmak’ başlıklı yazımızı, annelerin ve babaların çocuklarına dua etmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayarak bitirmiştik. Ebeveynler tarafından bize en çok sorulan sorular, genellikle çocuklarına ne zaman ve ne gibi dualar yapacaklarıyla ilgilidir.

Anne-Babalar açısından çocukları çok önemli ve kıymetlidir. Onlara asla bir zarar gelmesini istemezler. Onun için üzerlerine titrerler ve en küçük bir olumsuzlukta bile hemen tedirgin olurlar. Tıbbi veya dini çözüm aramaya çalışırlar. Böyle durumlarda biz hocalara en çok gelen şikayet ve sorular şunlardır;

Hocam, bebeğim veya çocuğum;

  • Karşısında bir şey görmüş gibi korkuyor ve aniden ağlamaya başlıyor,
  • Genellikle geceleri korkarak ve titreyerek uyanıyor ve ağlıyor,
  • Hocam, çocuğuma kesin nazar değdi, bi okusanız veya dua yazıverseniz, (en çok gelen soru),
  • Çocuğumun yastığında, yatağının altında veya elbiselerinde şöyle bir kağıt buldum bu nedir? Kim yaptırmıştır? Zararlı bir şey midir? …gibi…

Başta şunu söylemekte fayda var. Bunlar ve bunlara benzer sorunlar hemen hemen her bebekte veya çocukta ara – ara olabilecek şeyler. Annelerin fazla telaşa kapılmasına gerek yok. Çünkü fazla telaş özellikle annelere hatalı işler yaptırıyor, bu hatalardan da hem çocuklar hem de aile olumsuz etkilenebiliyor. Allah korusun daha büyük sorunlara kapı açabiliyor. Onun için dikkatli olmak ve hem tıp açısından hem de dini açıdan yapılacak bir şey varsa  onları yapmak ve sonucu Allah’tan (cc) beklemektir.

Ebeveynlerin ağzı – dili dualı olmalıdır.

Şimdi gelelim asıl konumuza; Anne – Babaların (özellikle annelerin) bebek ve çocukları için yapabilecekleri güzel, kısa ve koruyucu olduğu tavsiye edilen dualar vardır. Bu duaları başkalarından beklemek yerine, bizzat kendilerinin okumaları, çocuklar büyüdükçe yaş durumlarına göre onlara da öğretmeleri daha uygun ve faydalı olacaktır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor,”Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı (yani manevi korumayı) görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı.”

Bunun için annelerin ağzı-dili dualı olmalıdır. Özellikle çocuklarıyla ilgilenirken.

Şimdi gelelim gündelik hayatta devamlı okunması tavsiye edilen dualara. Bu Dualar Peygamber Efendimizin (sav) okuduğu ve tavsiye ettiği çoğunluğu Kur’an Ayeti olan bazıları da kendi sözlerinden (yani Hadislerden) oluşan Dualardır.

Ebeveynler (özellikle anneler) Çocukları ile İlginelirken

1. BESMELE

Anneler öncelikle dillerini Besmeleye alıştırmalılar ve bebekleriyle ilgilenirken (emzirirken, temizliklerini yaparken, uyuturken, yemeklerini yedirirken gibi…) mümkün olduğu kadar abdestli olmaya çalışmalılar ve Besmele ile işlerine başlamalılar. Çünkü Besmele her işin başıdır.

“Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.” ,“Bismillahirrahmanirrahîm.” .

Anlamı;

“Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.” “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile..”

Şeytanın sevmediği ve en çok korktuğu dua Euzü-Besmeledir. Bu duanın söylendiği her yerden şeytan kaçar ve uzaklaşır. Unutmayalım ki Besmele söylenmeden başlanan her işe Şeytan ortaktır.

2. RABBİ YESSİR

Yine en çok tavsiye edilen dualardan biri de “Rabbi Yessir” duasıdır. Bir işe başlarken önce Euzü-Besmele çeker ve Rabbi Yessir duasını okuyarak başlarsak, manevi rahatlığı ve kolaylığı hissederiz.

Dua kısaca şöyle okunur. ‘ Rabbi yessir, vela tuassir, Rabbi temmim bil hayr.’

Anlamı.

 ‘ Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim (işlerimi) hayırla sonuçlandır.’

3. FELAK VE NAS SURELERİ.

Özellikle Peygamber Efendimizin (sav) kendisinin yapıp bizlere de tavsiye ettiği dua ve uygulaması şöyledir.

Kur’an’ı Kerimin son iki suresi Felak ve Nas Sureleridir. Bu surelere ‘ Muavvezeteyn’ veya ‘Muavvizeteyn’ (ikisi de doğrudur) denir. İki Koruyucu anlamına gelir. Peygamber Efendimiz’e (sav) büyü yapıldığında bizzat Vahiy Meleği Cebrail (as) gelerek kendisine büyü yapıldığını haber vermiş ve bu sureleri okumasını söylemiştir. Peygamber Efendimizde bu iki sureyi okumuş iki avucuna üfleyip başından başlayarak ayak uçlarına kadar bütün vücudunu ovalamıştır. Daha sonra her gece uyumak için yatağa girerken  bu uygulamaya devam etmiş ve bizlere de tavsiye etmiştir. Annelerde çocuklarını özellikle uyutmadan önce mümkünse abdestli bir şekilde bu iki sureyi okuyup ellerinin içine üfleyip çocuklarının bütün vücuduna sürerlerse onları manevi korumaya almış olurlar. Hem çocukları rahat uyur, hem de güzel uyanır inşallah.

Bu surelerin okunuşu ve anlamları şöyledir;

“Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.” , “Bismillahirrahmanirrahîm.” . dedikten sonra,

‘ Kul euzü bi Rabbil Felag. Min şerri ma halag. Ve min şerri ğasigın iza vegab. Ve min şerrin-neffasati fil ugad. Ve min şerri hasidin iza hased.’

‘ Kul euzü bi Rabbin Nas. Melikin Nas. İlahin Nas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezi yüvesvisü fi sudürin Nas. Minel cinneti ven Nas.’

Surelerin Anlamları;

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Bu surelere, İhlas Suresi (Kul hüvallahü Ehad) de eklenebilir.

4. NAZAR DUASI

Nazar Duası Ayeti. (Kalem Suresi, 51-52)

‘Ve in yekâdullezîne keferû leyuzlikûneke biebsârihim lemmâ semiûzzikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lilâlemîn.’

Ayetin Anlamı.

’Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.’

Bu ayeti Dua Niyetiyle okumak inşallah hem bizleri hem de çocuklarımızı Nazar (göz değmesi), Sihir, Büyü gibi olumsuzluklara karşı koruyacaktır. 3. maddede yazdığımız dualarla da birleştirerek okunursa daha da faydalı olur inşallah.

5. EÛZÜ Bİ-İZZETİLLAHİ VE KUDRATİHİ, DUASI

Çocuklarımızın bir yerleri acıdığında veya ağrı – sızı olduğunda anneler sağ ellerini çocuklarının ağrıyan yerine koyup aşağıdaki duayı 7 kez okurlarsa faydalı olur inşallah. Bu dua da Peygamberimizin (sav) tavsiyesidir.

Euzü-Besmeleden sonra ,

 ‘Eûzü bi-izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü ve uhâziru min vece-i haza.’

Duanın anlamı;

 ‘Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum.’

6. BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU, DUASI

Anneler çocuklarına şu duayı sabah-akşam 3 er defa okursa, onlara Allah’ın (cc) izniyle hiç bir şey zarar veremez.

Euzü-Besmeleden sonra , ‘ Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdı vela fis semai, ve hüvessemiul alim’.

Duanın anlamı;

‘ İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın (cc) adıyla. O her şeyi işitir ve bilir.’

7. LA HAVLE VELA KUVVETE

Anneler gerek yalnız gerekse çocuklarıyla birlikte evden dışarı çıkarken şu duayı okurlarsa hem kendilerini hem de çocuklarını manevi korumaya almış olurlar. Şeytan onlara yaklaşamaz.

‘ Bismillahi tevekkeltü alellah, la havle vela kuvvete illa billah’

Duanın anlamı;

“Allah’ın (cc) adını anarak (evimden çıkıyorum), Allah’a (cc) dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’ın (cc) yardımıyladır.”

8. FATİHA VE AYETEL KÜRSİ

Ayrıca Fatiha Suresi ve Ayetel Kürsi duaları, büyük – küçük hepimiz için manevi birer zırhtır (koruyucudur). Her zaman okunabilir. Özellikle Ayetel Kürsi’nin her gün 7 kere okunup 7 ayrı yöne üflenmesi tavsiye edilmiştir ki; bu 7 yön şöyledir; Sağa, Sola, Yukarı, Aşağı, Öne, Arkaya ve 7. si ise içimize çekilecektir.

a) Fatiha Suresi.

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmâ nir’rahim. Mâliki yevmid din. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. amin.

Anlamı;

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.  Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

b) AyetelKürsi.

‘Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.’

Anlamı;

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Not: Sure ve duaları orijinal Arapçasından okumak daha doğru ve faydalıdır. Türkçe yazarken ister istemez hata kabul edilebilecek durumlar oluşabiliyor. Ama önemli olan niyetlerimizdir.

 Faydalı olabilmek dilek ve temennisiyle Allah’a (cc) Emanet olunuz.

You may also like...

1 Response

  1. Gamze dedi ki:

    Emeğimize sağlık hocam ;
    Oğlum beni sinirlendirdiginde en çok ettiğim dua Allah seni kabelere imam etsin alnın secdeden kalmasın inşallah 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir