TEMİZLİKTE ÖLÇÜ

Bismillahirrahmanirrahim.

Değerli okuyucularım, temizlik deyince aklımıza İslam, İslam deyince de aklımıza ilk önce temizlik gelir. Çünkü yüce dinimiz İslam, temizliğe çok önem ve değer vermiş, bütün hayatımızı kuşatan, gerek kişisel ve gerekse toplumsal temizlik kurallarını bize hem Vahiy (Kur’an’ın mesajları) hem de Peygamber Efendimiz (sav) söz (Hadisler) ve fiilleri  aracılığı  ile öğretmiştir ve teşvik etmiştir.

Şöyleki;

 “Şübhe yok ki, Allah, tevbe edenleri de, (maddi – mânevi kirlerden) temizlenenleri de sever.”          (Bakara, 222)

 “(Bu abdest ve teyemmüm emriyle) Allah sizin için güçlük dilemez, fakat sizi tertemiz etmek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Tâ ki şükredesiniz.” (Mâide, 6) gibi ayetler

ve,

 “Temizlik imanın yarısıdır.”,

“Temizlik iman(ın kemâlinden ve nurun)dandır.”,

“İslâm, temizlik temeli üzerine binâ edildi” gibi Peygamber Efendimizin (sav) sözleri bunun en büyük delilleridir.

14 asrı aşan İslam kültür ve geleneğinde Müslümanlar, öğretilen bu temizlik kurallarına mümkün olduğunca uygun yaşamaya çalışmışlar ve yeni yetişen nesillerine de hem öğretmişler hem de örnek olmuşlardır. 

MÜSLÜMANLAR PİSMİDİR?

Bazı dönemlerde, özellikle bazı kesimlerce (ki, bunlar başka din mensupları veya dinsiz (ate) ve onların içimizdeki uzantılarıdır) Müslümanların pis insanlar oldukları, temizlik nedir bilmedikleri, bu vesileyle de MEDENİ İNSANLAR olamadıkları gibi safsatalar ileri sürerek Dünya İnsanlığının gözünde Müslümanların itibarını ve hepsinden de önemlisi İSLAM DİNİNİN itibarını düşürmeye çalışmışlar ve hala çalışmaktadırlar.

TAMAMEN HAKSIZLAR MI?

Bu zihniyette olan insanlar art niyetlidirler evet ama tamamen de haksız değillerdir. Bunların eline bu malzemelerin bir kısmını maalesef biz Müslümanlar verdik ve hala da veriyoruz. Dünyadaki Müslüman Ülkelerin bir çoğunun Yöneticileri ve Kanaat Önderleri, gerek kendi toplumlarına ve gerekse Dünya Müslümanlığına İslam’ın öngördüğü şekilde örneklik yapmıyorlar veya yapamıyorlar. Kendileri sırça (cam) Saray ve Köşklerde yaşarken, altın kaplamalı malzemeler kullanırken, toplumlarını yokluk, sefalet ve cahilliğe mahkum bir halde bırakarak, onların gelişmelerine ve İslam Medeniyetinin yükselttiği muhteşem seviyeye çıkmaları konusunda iyi bir imtihan verememişlerdir (tabi ki azda olsa istisnaları vardır. Mesela; Osmanlı Devleti Aliyesi gibi).

Bu açığımızı iyi kullanan, başta Müsteşrikler (doğu bilimci, özellikle İslam ve Müslümanlar üzerine çalışma yapanlar) olmak üzere art niyetli kişiler, Dünya İnsanlığının gözünde Müslümanların değerini ve kalitesini düşürmeye çalışmışlar ve yukarıda izah ettiğim sebeplerden dolayı kısmen de başarılı olmuşlardır.

ANCAK!

Müslüman ülkelerde eğitim seviyelerinin giderek yükselmesi ve bu eğitimli kişilerin özellikle Batı Ülkelerinde yaşadıkları yerlerde her hususta olduğu gibi temizlik hususlarında da güzel örneklikler sergilemeleri olumsuz düşüncelere sahip olanların kafalarında olumlu düşüncelerin oluşmasına vesile olmuşlardır. Bunun örneklerini Avrupa’ da görev yaptığımız dönemlerde gözlemleme imkanımız oldu.

TEMİZ FERTLER VE TEMİZ TOPLUM.

Temizlikte ölçü konusunda dinimizin öğretileri ve kadim kültürümüz bizim için yeterlidir. Ne fazla abartarak nede boşvermişlik duygusuyla hareket etmeden (ifrat ve tefrit yapmadan) ölçülü bir şekilde temiz fertler olarak yaşayabiliriz. Fertlerin temiz yaşantıları aileye, ailelerin temiz yaşantıları da topluma yansıyacak ve temiz fertlerden oluşan temiz bir toplum haline geleceğiz inşallah.        

HEDEFİMİZ.

Şu hususu da belirtmekte fayda var. Biz Müslümanlar, birileri bize iyi ve temiz insanlar desinler diye temizlik kurallarına uymayız. Kendimizi başkalarına beğendirme gibi bir sorumluluğumuz da yoktur. Hem maddi hem de manevi temizlikte ölçümüz Allah (cc) ve Rasülünün (sav) koymuş olduğu ölçülerdir. Aynı zamanda bu ölçülere uyarak temiz ve düzgün fertler ve toplumlar olarak yaşamaktır. Bu vesileyle hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını korumuş oluruz. Böylece de Allah’ın (cc) rızasını ve Peygamberimizin (sav) sevgisini kazanmış oluruz ves-Selam…

Not: 1. Yazımızdaki Ayet Mealleri, D.İ.B. Kur’an Mealinden alınmıştır.

2. Bu konu ile alakalı 2. yazımızda özellikle BEDEN TEMİZLİĞİNDE ÖLÇÜ konusunu işleyeceğiz inşallah.

ALLAH’a (cc) EMANET OLUNUZ.

You may also like...

1 Response

  1. 23 Temmuz 2020

    […] okuyucularım, bir önceki yazımızda TEMİZLİKTE ÖLÇÜ başlığı altında, bir Müslümanın gerek fert olarak gerekse toplum olarak temizlik […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir