Tagged: Mü’min

MÜMİN’İN KUR’AN’DAKİ ÖZELLİKLERİ. 9

MÜMİN’İN KUR’AN’DAKİ ÖZELLİKLERİ.

Yazar, Abdürrahim Hoca. Değerli okuyucularım! Kur’an’a göre yaşayan bir insan, sevgisini de Kur’an’a göre yaşayanlara yöneltecektir. Müminlerin, onları sevilmeye layık kılan ve Allah’a iman etmelerinden doğan bazı özellikleri vardır. Mümin, diğer müminlerde bu özellikleri...