Söylenenler Doğru Mu?: Safer Ayı? Nedir, Ne Değildir?

Maalesef her sene bu ayda aynı tereddütler ve düşüncüler bir çok kişinin kafasını kurcalamaktadır.

Safer ayı nedir? Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bela ayı mıdır? Safer ayında bela musibet verildiği doğru mudur? gibi sorular kafaları kurcalamaktadır.

Safer ayı hicri ayların ikincisidir. 2019 Yılında Safer ayı 30 Eylül tarihinde başladı ve 29 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Müslümanlar günlük yaşamlarında Miladi Takvimi (Güneş Takvimi) ibadetlerinde ise Hicri Takvimi (Ay Takvimi) kullanmaktadır. Safer ayı da hicri takvime göre aşure gününün de içinde bulunduğu birinci ayı olan Muharrem ayından sonra gelen hicri ayların ikincisidir.

İslamiyet öncesi Araplarda; Muharrem, Recep, Zilkâde ve Zilhicce ayları kıymet verilen ve savaşmaktan kaçındıkları aylar arasında yer almaktaydı. Bu aylara haram ( yasak ) aylar denilmektedir.

Halk arasında “bela ayı” olarak da anılan Safer ayı ile ilgili olumsuz görüşler genellikle İslamiyet öncesi yani cahiliye dönemine aittir. Ancak o dönemden gelen bir düşünce ve tarihin akışı içerisinde Safer ayında yaşanan olumsuz hadiseler bahane edilerek kimileri tarafından Safer ayı “bela ayı” olarak anılmaya devam etmiştir. Özellikle İslamiyet öncesi Araplar aralarındaki husumetleri, kavgaları, savaşları savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biri olan Muharrem ayı çıktıkdan sonra Safer ayında sürdürmeye devam ettikleri için Safer ayını belalı, insanlara musibet bulaşan bir ay olarak adlandırmışlardır. İslamiyet sonrası dönemde ise gereksiz kavgalar, kan davaları ve kabileler arası savaşlar yasaklandığı ve bunu takiben son bulduğu için Safer ayında da sorunlar ortadan kalkmıştır.

Görüldüğü üzere bela ve musibetler bir aya bağlı değil insanların düşünce ve davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Safer ayında başlanılan işlerin hayır ile sonuçlanmayacağı, yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmayacağı, kişilerin hastalık ve musibetler ile uğraşacakları düşünceleri batıl ve hurafi görüşlerdendir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.”1 sözleri ile Safer ayının diğer aylardan bir farkı olmadığını ortaya koymuştur. Hicri takvimde mübarek, bereketli, kıymetli aylardan, günlerden, gecelerden sık sık bahsedilirken uğursuz veya sıkıntılı bir aydan günden veya geceden hiç bahsedilmemektedir.

Her ihtimale karşı kişiler bu aya özel bir dua, namaz, ibadet arayışına girmektedirler. Ancak bu aya özel böyle bir dua, namaz, ibadet yoktur. Diğer aylarda nasıl ibadet, dua, zikir yapılıyorsa bu ayda da aynı şekilde yapılmaya devam edilebilir.

Sevgili okurlar biz müslümanlara düşen görev böyle iç karartıcı ve huzursuz edici hurafelere kapılmadan, batıl inançlardan uzak durarak hayatımızı idame ettirmektir.

1) Müslim, Selâm, 102

Sevgi ve saygılarımla.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir