Mübarek Gün ve Geceler: Üç Aylar

üç ayları

Allah, mekanlar içinde mukaddes mekanlar (Kabe, Medine, Kudüs), zamanlar içinde de mübarek zamanlar yaratmıştır.

Zamanlar ve mekanlar bu kıymetini Allah’ın dilemesinden alırlar ve insanlar için binbir hikmet içerirler.

Mübarek kavramı, özel çaba ile kazanılan bereket ve verimliliğe işaret eder. Üç aylar, çaba ile elde edilecek bereketi anlatır.

Bu sene üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek zaman dilimi 25 Şubat 2020’de Recep ayı ile başlayacaktır.

Recep Ayı

Recep Ayı; Kur’an’da da bahsi geçen haram (hürmet gösterilen, saygısızlık ve kötülük yapmaktan sakınılan üç aydan ilkidir.

Recep ayı içinde iki kandil bulunması açısından da faziletli bir aydır. Recep ayının ilk cuma gecesi (27 Şubat 2020) Regaip kandili, 27. gecesi (21 Mart 2020) ise Miraç kandilidir.

Recep ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Kötülüklerden uzak durulmalı, iyilikte yarışılmalıdır.

Peygamberimizin bu ayda çokça oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Bu yüzden bizlerde varsa kaza oruçlarımızı, yoksa nafile oruçları bol bol tutmalıyız.

Recep ayının başında, ortasında ve sonunda oruç tutana, Recep’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir.”

Miftah-ül Cennet

“Receb’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruç tutmak iki senelik ve üçüncü günü oruç tutmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.”

Camiu-s Sağir

Bu ayda bir gün oruç tutan 1 yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana cennetin kapıları açılır. 10 gün tutana Allah istediğini verir. 15 gün tutana “geçmiş günahların affoldu” der…”

Taberani

Kaza namazları kılmalı ve vakit namazlarını geçirmemeliyiz.

Şaban Ayı

Mübarek üç ayların ikincisidir.

Ramazan ayının müjdecisi olan bu ay içinde Berat kandilini (7 Nisan 2020) barındırmaktadır.

Şaban ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Bu ayda yapılan her salih amelin ve ibadetin sevabı üçyüz kattan fazladır.

Peygamberimiz: “Şaban ayı öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafil olurlar. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbine arz edilir. Bende amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” buyurmuştur.

Nesai

Şaban’ın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu? Affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Dertli yok mu? Sıhhat vereyim. Ne isteyen varsa istesin vereyim.” Bu hal sabaha kadar devam eder.

Bu geceyi ganimet bilmeli, bol bol tövbe edilmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an okumalı, ilim öğrenilmelidir.

Ramazan Ayı

Üç ayların sonuncusu (24 Nisan 2020) ve en kıymetlisidir.

Kur’an’da adı geçen ve değerine özellikle vurgu yapılan yegane ay Ramazan ayıdır.

Kur’an ve hadislerden yola çıkarak Ramazan ayı için, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, oruç tutmanın farz kılındığı, cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların bağlandığı, karşılığını Allah’tan bekleyerek oruç tutanların günahlarının affedileceği, peygamberlerin Cebrail (a.s.) ile buluşup karşılıklı Kur’an okuduğu, son on günü içerisinde Kadir Gecesinin bulunduğu (19 Mayıs 2020), sabır, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğu kabul edilir.

Fıtır sadakası ve zekatın bu ayda ödenmeye özen gösterilmesi kıymetli bir davranıştır.

Ramazan ayı’nın önemi göz önüne alındığında ayrı bir yazıda daha detaylı açıklanması gerektiğini düşündüğümden yazımı burada sonlandırıyorum.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir